Islamic sms

Kaun Haq Par Hai Jara Ise Bhi Padhiye

Aaj Kuch Log Logaun Ko Khade Khade Salam Karte Hain, Magar Nabi ﷺ Par Khade Ho Kar Salam Padhne Ko Haraam Kahte Hain.
Har Kalima Padhne Wala Agar Momin Hai To, Nabi ﷺ Ne Naam Le Le Kar Masjid-E-Nabuwi Se Kyun Nikala..??
Har Masjid ALLAH Ka Ghar Hai To, ALLAH Ke Hukam Se Nabi ﷺ Ne Masjid-E-Zarar Ko Kyun Munhamid (Giraya)..??
Har Kalima Padhne Wala Momin Hai To Allah Ne Munafiqoun Ki Namaz-E-Janaza Padhne Se Kyun Mana Farmaya..?
Har Kalima Padhne Wala Mumin Hai To Shiya, Qadyani, Kharji Kaafir Kyun..??
Har Kalima Padhnewala Jannati Hai Hai Tu, Nabi ﷺ Ne Kyun Farmaya Ke Meri Ummat Me 73 Firqe Hunge ,72 Jahannami, Aur 1 Jannati.
Qabar Ke Pass Hath Bhandh Kar Khada Hona Haaram Hai Tu Namaz-E-Janaza Ke Waqt Murdon Ke Samne Haath Bandh Kar Namaz Padhna Jaiz Kyun..??
Mazaron Par Chadar Chadhanewala Qabar Pujwa Mushrik Hai Tu Inke Pichay Namaz Padhna, Salam Karna Aur Inkay Saath Nikha Karna Jaiz Kyun..??
Muqallideen ( Hanfi, Shafai, Maliki, Hambali) Taqleed Karne Ke Sabab Se Mushrik Hain.. Toh Mushirokon Se Nikah Karna Jaiz Kyun..??
( Quran Me Hain Mushriqon Se Nikah Na Karo).
Log Apne Makaan Apni Zameen Apni Jaidaad Ke Toh Malik Hain Magar Nabi ﷺ Kisi Cheez Ke Malik-O-Mukhtaar Nahi Kyun..??
MazALLAH

Baad Wafaat Ambiya AlaihiSalam Madad Nahi Kartay Hain Toh, 50 Waqt Ki Namaz Kyun Nahi Padhte.. Kyun Ke Hazrat-E-Musaa AlaihiSalam Ne Baad-E-Wisaal Hi 50 Waqt Ki Namaz Ko 5 Waqt Karaya.
8 Rakat Taraweh Sunnat Hain Toh Makkah Aur Madinah Me 20 Rakat Taraweh Kyun..??
( Baat Baat Par Makkah Madinah Ka Hawala Denewalon Jawab Do)
Har Biddat Gumrahi Hai Aur Iska Karne Wala Jahannami Hai Toh, Zabar, Zaer, Peshwala Quran Padhnewala Jannati Kyun..??
Bukhari, Muslim Tirmizi Ibne-Majah Ahadees Ki Saari Kitabein Nabi Ke Zamanay Me Nahi Thi, Jo Nabi ﷺ Ke Zamanay Me Nahi Thi Wo Biddat Hai, Aur Biddat Ka Murtakib Jahannami. Inkay Likhne Walay Aur Iskay Padhne Wale Sabh Jahannami Hue Ke Nahi.?
(Tumhare Fatwe Ke Mutabiq)
Khaana Saamne Rakh Kar Quraan Ki Aayat Padhna Fateha Padhna Haram Hai To, Khaanay Se Pehle BismillahIr Rahman Nir Raheem Jo Quran Ki Ek Ayaat Hai Toh Padhna Jaiz Kyun..?? Inhay Chahiye Ke Khaana Pichay Rakh Ke Bismillah Padhein.
Aqlmand Ko Ishara Kafi Hai.
ALLAH ﻋﺰﻭﺟﻞ Aap Par Fazl Farmaye !
~●~●~●~●~
جزاك الله خيرا… For reading
~●~●~●~●~
ﺻَﻠُّﻮْﺍ ﻋَﻠَﯽ ﺍﻟْﺤَﺒِﯿْﺐ
ﺻَﻠَّﯽ ﺍﻟﻠّٰﮧُﺗَﻌَﺎﻟٰﯽ ﻋَﻠٰﯽ ﻣُﺤَﻤَّﺪ
(صلی اللہ علیہ وسلم)
~●~●~●~●~

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker!