Dhul Hijjah/Eid-UL-Azha

Eid UL Azha Ki Qurbani Ke Masail

Qurbani Ki Fazilat Hadees Se: 

Hazrat ibraheem ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ Ki Sunnat Ke Ahya (Zindah Rakhne) Me Jo Qurbani Wajib Hai Wo Sirf Gani (Maldar) Par Hai Aur Uske WAJIB Hone Ki Kuch Shara’it Hain Jo Ye Hain….

  1. Musalman Hona Gair Muslim Par Wajib Nahi
  2. Muqaeem Hona Musafir Par Wajib Nahi
  3. MALIKE NISAB Hona Aur Nisab Wo Jisse Sadqae Fitr Wajib Hota Hai Na Ki Zakat Wala Nisab
  4. Hurriyat Yani Aazad Hona Gulam Par Qurbani Wajib Nahi
  5. Musalman Maldar Muqeem Aazad Mard Ya Aurat Ho Un Par Wajib Hai.

HADEES:

Hazrat Abdullah Bin Abbas ﺭﺿﯽ ﺍﻟﻠﮧ ﺗﻌﺎﻟٰﯽ ﻋﻨﮩﻤﺎ Se Riwayat Hai

Farmaya ALLAH Ke Rasool ﷺ Ne Eid Ke Din (Eidul Adha Me)

Jo Paisa Qurbani Par Kharch Hua Usse Pyara Koi Rupya Nahi

( ﺍﻟﻤﻌﺠﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ، ﺟﻠﺪ 11- ، ﺻﻔﺤﮧ 15- ، ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ 10894- )

HADEES:

Hazrat Imame Hasan Bin Ali ﺭﺿﯽ ﺍﻟﻠﮧ ﺗﻌﺎﻟٰﯽ ﻋﻨﮩﻤﺎ Se Riwayat

Hai Farmaya Allah Ke Rasool ﷺ Ne Jisne Khush Dili Se Sawab Ki Talab Me Qurbani Ki Wo Uske Liye Jahannam Se Rok (Pardah) Ho Jayegi

} ﺍﻟﻤﻌﺠﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ، ﺟﻠﺪ 3- ، ﺻﻔﺤﮧ ﻧﻤﺒﺮ 84- ، ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ {2736-

Hadees:

Ummul Momineen Sayyedah Aishah Siddiqah ﺭﺿﯽ ﺍﻟﻠﮧ ﺗﻌﺎﻟٰﯽ

ﻋﻨﮩﺎ Se Riwayat Hai Farmaya ALLAH Ke Rasool ﷺ Ne…

Yaumun Nahar (10-wi Zilhijjah) Ko ibne Adam Ka Koi Amal ALLAH Ke Nazdeek Khoon Bahane Se Ziyadah Pyara Nahi Aur Wo Janwar Qayamat Ke Din Apne Seeng Aur Baal Aur

Khuron Ke Sath Ayega aur Qurbani Ka Khoon Zameen Par Girne Se Qabl ALLAH Ke Nazdeek MAQAME Qubool Me Pahoch Jata Hai Lihaza Use Khush Dili Se Karo

} ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﺿﺎﺣﻲ، ﺑﺎﺏ ﻣﺎﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻓﻀﻞ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ، ﺟﻠﺪ 3- ،

ﺻﻔﺤﮧ ﻧﻤﺒﺮ 163- ، ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ {1498-

Qurbani Wajib Hone Ke Kuchh Sharait Aur Masle

✒Mas’ala:

Shara’it Jo Upar Bayan Hui Unka Pure WAQT Me Paya Jana

Zaroori Nahi Balki Qurbani Ke Liye Jo WAQT MUQARRAR

Hai (10wi Zilhijja Se 12wi Ke Suraj Dobne Tak) Usme Se

Kisi Hisse Me Shara’it Paai Gai To Qurbani Wajib Hai,

Masalan Eik Shakhs Shuru Waqt Me Kafir Tha Phir

Musalman Hua Aur Abhi Qurbani Ka WAQT Hai To Uspe

Qurbani Wajib Hai Eik Shakhs Gulam Tha Ab Azad Hua

Uspe Wajib Hai, Eik Shakhs FAQEER Tha Ab Gani Hua Uspe

Wajib Hai

{ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ، ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ …….ﺇﻟﺦ ﺟﻠﺪ 5- ،

ﺻﻔﺤﮧ 293- }

✒ Mas’ala:

Musafir Par Agarche Wajib Nahi Magar NAFL Ke Taur Par

Kar Sakta Hai, Sawab Payega, Hujjaaj (Haj Karne Wale) Jo

Musafir Hain Un Par Qurabni Wajib Nahi, Haan Jo Wahan

Ke Sukkan (Rehnewale) Hain Un par WAJIB Hai Wo Log Musafir Nahi Hain

} ﺍﻟﺪﺭﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ” ﻭ” ﺭﺩﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺭ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ، ﺟﻠﺪ 9- ، ﺻﻔﺤﮧ {524

Hadees:

Hazrat Abu Hurairah ﺭﺿﯽ ﺍﻟﻠﮧ ﺗﻌﺎﻟٰﯽ ﻋﻨﮧ Se Riwayat Hai Farmaya ALLAH Ke Rasool ﷺ Ne:

Jisme Us’at Ho Aur Qurbani Na Kare Wo Hamari Eid Gaah Ke Qareeb Na Aaye

(ﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﮧ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﺿﺎﺣﻲ، ﺑﺎﺏ ﺍﻷﺿﺎﺣﻲ

ﻭﺍﺟﺒﺔﻫﻰ ﺃﻡ ﻻ، ﺟﻠﺪ -3 ، ﺻﻔﺤﮧ -539 ، ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ -3123 )

✒ Mas’ala:

Jis Shakhs Par Qarz Ho Aur Qarz Ki Raqam Nikal

Lee Jaye To Phir Qurbani Ka Nisab Baqi Nahi

Rehta Uspe Qurabni Wajib Nahi.

Agar Maal Hai Magar Maujood Nahi Qurbani Ke

Bad Milega To Bad Me Uspe Wajib Nahi

{Bahar-E-Shari’at, Hissa-15, Page-333}

✒Mas’ala:

Eik Shakhs Ne Qurbani Ke Liye Bakri Kharidi Thi

Wo Gum Ho Gai Aur Uska Maal Nisab Se Kam Hua

To Uspe Dusra Janwar Kharid Kar Qurbani Karna

Wajib Nahi, Agar Wo Qurbani Ke Ayyam Me Hi Mil Gai Lekin Ab Ye Shakhs Gani (Malike Nisab) Nahi

Raha To Ispe Bhi Qurbani Wajib Nahi

(Alamgiri, Volume-5, Page-292)

Hadees:

Hazrat Ibne Abbas ﺭﺿﯽ ﺍﻟﻠﮧ ﺗﻌﺎﻟٰﯽ ﻋﻨﮩﻤﺎ Kehte Hai Ki ALLAH Ke Rasool ﷺ Ne Raat Me Qurbani Karne Se Mana Farmaya

{ ﺍﻟﻤﻌﺠﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ، ﺟﻠﺪ -11 ، ﺻﻔﺤﮧ -152 ، ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ 11458 – }

✒ Mas’ala:

Qurbani Ke WAQT Me Qurbani Hi Karna Lazim Hai,

Koi Dusri Chiz Uske Qayama Muqam Nahi Ho Sakti, Masalan Bajaye Qurbani Ke Bakri Ki Qimat

Sadqa Kar Dee To Ye Na’kaafi Hai

} ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ، ﺟﻠﺪ -5 ، ﺻﻔﺤﮧ -293 {

✒ Mas’ala:

Qurbani Ka WAQT 10wi zilhijjah Ke Tuluye Subhe

Sadiq Se 12wi Ke Guroobe Aaftab Tak Hai, Yani 3-Din Aur 2-Raten, Aur in Dino Ko Ayyame Nahar Kehte Hain

{Bahar-E-Shari’at, Hissa-15, page-336}

✒Mas’ala:

10wi Ki Bad ki 2no Raten ayyame Nahar Me

Dakhil Hai in Me Bhi Qurbani Ho Sakti Hai, Magar Raat Me Zabah Karna Makrooh Hai

{Bahar-E-Shari’at, Hissa -15, page-336}

✒Mas’ala:

Shaher Me Qurbani Ke Liye Shart Hai Ki Namaze

Eid Ho Chuki Ho, Dihat Me Chunki Eid Ki Namaz

Jayez Nahi Is liye Wahan Tulooye Fajr Ke Bad

Qurbani Kar Sakte Hain Magar Behtar Ye Hain Ki

Suraj Nikalne Ke Bad Ki Jaye,

{Alamgiri, Volume-5, Page-295}

✒Mas’ala:

Jis Par Qurbani wajib Thi Usne Nahi Kiya Yahan

Tak Ki Dusri Eid Aagai, Ab is Dusri Eid Me Pehli

Qurbani Nahi Kar Sakta, Balki Pichle Saal Ke Badle

Janwar Ya Uske Barabar Qimat Sadqa Kare

{ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ، ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻓﻴﻤﺎ

ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻥ، ﺟﻠﺪ -5 ، ﺻﻔﺤﮧ ﻧﻤﺒﺮ 298 – }

✒ Mas’ala:

Agar Qurbani Minnat Ki Hai (Eidul Adha Ki Nahi)

To Uske Gosht Me Se Kuch Na Khaye Balki Pura

Sadqa Kare Agar Kuch Khaya To Utni Raqam Sadqa Kar De

{Fatawa Alamgiri, Volume-5, Page-295}

Qurbani Ke Janwaron Ka Bayan:

✒Mas’ala:

Qurbani Ke Janwar 3 Qisam Ke Hain

1=> Oont (male & female)

2=>Gaye (Male & female)

3=> Bakri (male & female)

Bakri Ki jitni Qisme’n Hai Sab Dakhil Hai Nar

Madah Khassi Gair Khassi, Bhed Aur Dumbah Bhi

Bakri Me Shamil Hain, Bhains Gaye Me Shumar

Hai, in Sab Ki Qurbani Ho Sakti Hai

{Bahar-E-Shari’at, Hissa-15, Page-339}

✒Mas’ala:

Wahshi Janwar Jaise Nel Gaye Ya Hiran inki

Qurbani Jayez Nahi

{Alamgiri, Volume-5, Page-297}

Qurbani Ke Janwaron Ki Age (Umar) Yeh Honi

Chahiye ↓

▶Oont & Ootni 5-Years.

▶Gaye Bail Bhains 2-Years.

▶Bakra Bakri 1-year, Complete, Saal Me 1 Din Bhi

Kam Hai To Qurbani Nahi Hogi, Haan Ziyadah Hai

To Ye Afzal (Behtar) Hai, Dumbah Aur Bhed Ka 6 month Ka Bachcha Agar Dikhne Me Saal Bhar Ka Maloom Ho To Uski Qurbani Jayez Hai

( ﺍﻟﺪﺭﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ” ﻭ ” ﺭﺩﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺭ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ، ﺟﻠﺪ -9 ،

ﺻﻔﺤﮧ 533 – )

✒ Mas’ala:

Eik Bakri & Gaye Ke Gosht Ka 7 wa Hissa Qimat

Me Dono Barbar Ho To Bakri Ki Qurbani Karna

Afzal Hai, Aur Agar Gaye Ke 7 we Hisse Me Eik

Bakri Se Ziyadah Gosht Aata Ho To Gaye Me

Hissa Lena Afzal Hai, Bakre Se afzal Bakri Hai. Haan Bakra Agar Khassi Ho To Wo Bakri Se Afzal Hai.

{Bahar-E-Shari’at, Hissa-15, Page-340

Qurbani Ki Dua

بسم الله الرحمن الرحيم


“‏ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ ‏”‏

(Note : Muhammadiw wa ummatihi ki jagah jiski taraf se Qurbani ho uska naam le aur agar apni khud ki ho to Aan ki jagah Anni kahe )

Hazrate Jabir bin ‘Abdullah Radi Allahu Anhu se rivayat hai ki Rasool-Allah ﷺ ne eid ke din do maindho ki Qurbani ki, jab Aap ﷺ unko Qibla rukh kiya to Aap ﷺ ne ye falimat irsad farmaye “inni wajjahtu wajhiya Lillazi Fataras samawaati wal arda hanifaw wamaa ana minal mushrikeen. inna-Salaati Wa Nusuki Wa Mahyaya Wa Mamati Lillahi Rabbil A’lameen. La sharika lahu Wa bizaalika umirtu Wa Ana awwalu minal muslimeen. Allahumma Minka Wa laka Aan Muhammadiw wa ummatihi”

(Bismillahi Wa-Allahu Akbar)

(Note : Muhammadiw wa ummatihi ki jagah jiski taraf se Qurbani ho uska naam le aur agar apni khud ki ho to Aan ki jagah Anni kahe)

(Sunan Ibn Majah, Vol. 4, Book 26, Hadith 3121)

Huzoor ﷺ Ki Taraf Se Qurbani Karna:

Hazrat Imam Ahmad Bin Hambal رحمة الله عليه Al Mutawaffah 241 Hijri Hadith Code Karte Hain…

Hazrat Hanash Bayan Karte Hain Ek Martaba Mene Hazrat Ali رضي الله عنه Do² Mendon Ki Qurbani Karte Hue Dekha Toh Mene Iske Bare Me Puchha Toh Hazrat Ali رضي الله عنه Ne Mujhse Farmaya Ki Ek Martaba Rasool Allah ﷺ Ne Mujhe Apni Taraf Se Qurbani Karne Ka Hukm Diya Lehaza Me Jab Tak Hayat Rahunga Huzoor ﷺ Ki Taraf Se Qurbani Karta Rahonga…

Yani Pata Chala Ke Hazrat Ali رضي الله عنه Har Saal Huzoor ﷺ Ki Taraf Se Aapke Naam Ki Qurbani Kiya Karte Thay Aur Isi Liye Hum Sunni Jisko Allah عزوجل Ne Itni Daulat Ata Ki Hai Wo Apne Nabi ﷺ Ke Naam Se Bhi Qurbani Ada Karta Hai…

(Al Musnad Ahmad Bin Hambal [Published Dar al-Ma’arif, Egypt, Vol 2, Hadees 1278, 1285)

Haza isnad (Narration) Sahih

Arfa Ke Roze Ki Fazilat

Hazrat Syedna Abu Qatada ﺭﺿﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻨﮧ Se Riwayat Hai AAQA Kareem ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﮧ ﻋﻠﯿﮧ ﻭﺳﻠﻢ Ne Farmaya:-

“Mujhy ALLAH ﻋﺰﻭﺟﻞ Per Guman Hai Ke ARFA (Yaani 9 Zilhaj) Ka Roza

Ek Saal Qabl Aur Ek Saal Baad Ke Gunahon Ko Mita Deta Hai”.

(Sahi Muslim, Page: 590, Hadees: 196)

Ummul Momineen Hazrat Ayesha ﺭﺿﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻨﮩﺎ Se Riwayat Hai AAQA Kareem ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﮧ ﻋﻠﯿﮧ ﻭﺳﻠﻢ Ne Farmaya

“Arfa Ka Roza (1000) Hazar Roozon Ke Baraber Hai”.

(Shob-ul-Eman, Hadees:3764)

Sharai Mas’ala:

Hajj Kernewale Jo Arfat Main Hai Uske Liye ARFA Ka Roza Rakhna

MAKROH Hai Ke Hazrat Syedna Ibn-E-Khazeima ﺭﺿﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻨﮧ Se Riwayat Hai Ke AAQA Kareem ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﮧ ﻋﻠﯿﮧ ﻭﺳﻠﻢ Ne Arfa Ke Din Arfat Main Roza Rukhney Se Mana Farmaya”.

(Sahi Ibn-e-Khuzeima, V:3, Page:292, Hadees: 2101)

Dekha Mere Pyare Pyare islami Bhaiyon Ki Kya Fazilat Hai Bas

Is Ek Roze Ki?

Humein Bhi Kisi Bhi Tarha is Roze Ko Rakhna Chahiye…

Pyaare Islami Bhaiyon Ye Woh Roza Hai Jo “Hujjaj” Yaani Hajiyon

Ke Liye Makrooh Hai Magar Hamare Liye Hamare Maalik ﻋﺰﻭﺟﻞ Ne

ise Jaiz Kiya Hai…

Hum Hajj Karne Ki Saadat To Na Paa Sake Toh Kya Ye Roza

Rakhkar Kuch Na Kuch Sawaab Na Kamaya Jaye?

Ho Sake To 8 Aur 9 Dono Din Ka Roza Rakhein Ki Yeh Behtar Hoga Warna Sirf Ek 9 Tarikh Ka Bhi Rakh Liya To Bahut Hi Achchi Baat Hai…

Chand Masaile Qurbani: 

HADEES:

Hazrat Umme Salma ﺭﺿﯽ ﺍﻟﻠﮧ ﺗﻌﺎﻟٰﯽ ﻋﻨﮩﺎ Se Riwayat Hai

Farmaya ALLAH Ke Rasool ﷺ Ne Jisne ZIL HIJJAH Ka Chand Dekha Aur iradah Qurbani Ka Ho To Jab Tak Qurbani Na Kar Le Baal Nakhun Na Kate

} ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ، ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺏ ﺍﻷﺿﺎﺣﻲ، ﺟﻠﺪ 3- ،

ﺻﻔﺤﮧ 123- ، ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ {1500-

(नोट:- सोने चांदी की कीमत ज़्यादा कम हो सकती है)

मसअला
साहिबे निसाब यानि जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इसके बराबर की रक़म जो के 543/रुपए तोला चांदी के हिसाब से तक़रीबन 28500 रू बन रही है अगर क़ुर्बानी के दिनों में मौजूद है तो उस पर क़ुर्बानी वाजिब है,क़ुर्बानी वाजिब होने के लिये माल पर साल गुज़रना ज़रूरी नहीं
📚 बहारे शरियत,हिस्सा 15,सफह 132, 

मसअला – साहिबे निसाब औरत पर खुद उसके नाम से क़ुर्बानी वाजिब है,मुसाफिर और नाबालिग पर क़ुर्बानी वाजिब नहीं
📚 बहारे शरियत,हिस्सा 15,सफह 132,

औरत के पास जे़वर हैं मगर शौहर साहिबे निसाब नहीं यानि 28500 का मालिक नहीं है तो औरत पर क़ुर्बानी वाजिब है मर्द पर नहीं,इसी तरह मुसाफिर यानि जो अपने वतन से 92.5 किलोमीटर दूर गया और वहां 15 दिन से कम ठहरना है तो उस पर क़ुर्बानी वाजिब नहीं और अगर 15 दिन से ज़्यादा ठहरना है तो क़ुर्बानी वाजिब है, क़ुर्बानी वो परदेस में भी करा सकता है या उसके घर पर ही कोई उसके नाम से करा दे मगर उसकी इजाज़त होनी चाहिए दोनों सूरतों में क़ुर्बानी हो जायेगी, युंही मुसाफिर अगर फिर भी क़ुर्बानी करना चाहता है तो कर सकता है नफ्ल हो जायेगी सवाब मिलेगा,

मसअला – जो साहिबे निसाब है उस पर हर साल क़ुर्बानी वाजिब है उसे हर साल अपने नाम से क़ुर्बानी करनी होगी कुछ लोग 1 साल अपने नाम से क़ुर्बानी करते हैं दूसरे साल अपने बीवी बच्चों के नाम से क़ुर्बानी करते हैं,ये नाजायज़ है
📗 अनवारुल हदीस,सफह 363,

इसी तरह अवाम में ये भी मशहूर है कि पहली क़ुर्बानी हुज़ूर सल्लललाहू तआला अलैहि वसल्लम के नाम से करनी चाहिए ये भी सही नहीं है,हां जैसा कि मैं पहले बता चुका कि अगर इस्तेताअत हो तो 2 क़ुर्बानी का इंतेज़ाम करे एक अपने नाम से और एक हुज़ूर सल्लललाहू तआला अलैहि वसल्लम के नाम से ये अच्छा है और अगर खुद पर क़ुर्बानी वाजिब है और एक ही क़ुर्बानी करता है मगर किसी और के नाम से तो वाजिब का तर्क हुआ गुनहगार होगा,

मसअला – क़ुर्बानी का वक़्त 10 ज़िल्हज्ज के सुबह सादिक़ से लेकर 12 के ग़ुरुबे आफताब तक है,मगर जानवर रात में ज़बह करना मकरूह है
📚 बहारे शरियत,हिस्सा 15,सफह 136,

क़ुर्बानी का बयान, क़िस्त 01
मख़्सूस जानवर को मख़्सूस दिन में ब नियते तक़र्रुब ज़िबाह करना कुर्बानी है और कभी उस जानवर को भी अज़्हियह और कुर्बानी कहते हैं जो ज़िबह किया जाता है। 
कुर्बानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जो इस उम्मत के लिए बाक़ी रखी गई और नबी ए करीम सल्लल्लाहू तआला अलैही वसल्लम को कुर्बानी करने का हुक्म दिया गया। 

रब तआला ने इरशाद फ़रमाया👇
فصلى لربك وانحر،

तर्जमा
अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ो और क़ुर्बानी करो। 
📚 {क़ुरआन मजीद}

इसके मुताल्लिक़ पहले चंद अहादीस ज़िक्र की जाती हैं फिर फ़िक़्ही मसाइल बयान होंगे। 
(01) हदीस शरीफ़👇

उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़िअल्लाहू तआला अन्हा से रावी के हुजूर सल्लल्लाहू तआला अलैही वसल्लम ने फ़रमाया के योमुन्नहर

यानी 10 दसवीं ज़िल हज्ज मैं इब्ने आदम का कोई अमल ख़ुदा के नज़दीक खून बहाने (यानी क़ुर्बानी करने) से ज़्यादा प्यारा नहीं और वो जानवर क़ियामत के दिन अपने सींग और बाल और खुरों के साथ आएगा और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से क़ब्ल (पहले) ख़ुदा के नज़दीक मक़ामे क़ुबूल मैं पहुंच जाता है लिहाज़ा इसको खुश दिली से करो। 
📚 {अबू दाऊद} 📚 {तिर्मिज़ी} 📚 {इब्ने माजा}

(02) हदीस शरीफ़👇

हज़रत इमाम हसन बिन अली रज़िअल्लाहू तआला अन्हुमा से रावी के हुज़ूर ने फ़रमाया

जिसने खुशी दिल से तालिबे सवाब होकर क़ुर्बानी की वो आतिशे जहन्नम से हिजाब (यानी रोक) हो जाएगी। 
📚{तिब्रानी}

(03) हदीस शरीफ़👇

इब्ने अब्बास रज़िअल्लाहू तआला अन्हुमा रावी के हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया

जो रुपया ईद के दिन क़ुर्बानी में खर्च किया गया उससे ज़्यादा कोई रुपया प्यारा नहीं। 
📚 {तिब्रानी} 📚 {बहारे शरीअत, हिस्सा 15}

(04) हदीस शरीफ़👇

हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया

जिसमें वुसअत हो और क़ुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह के क़रीब ना आए। 
📚 {इब्ने माजा}

(05) हदीस शरीफ़👇

इब्ने माजा ने ज़ैद बिन अरक़म रज़िअल्लाहू तआला अन्ह से रिवायत की के

सहाबा ने अर्ज़ की या रसुलल्लाह ये क़ुर्बानियां क्या हैं

फ़रमाया के तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, लोगों ने अर्ज़ की या रसुलल्लाह हमारे लिए इसमें क्या सवाब है

फ़रमाया हर बाल के मुक़ाबिल नेकी है अर्ज़ की ऊन का क्या हुक्म है फ़रमाया ऊन के हर बाल के बदले में नेकी है। 
📚 {इब्ने माजा}

(06) हदीस शरीफ़👇

हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया

सबसे पहले जो काम आज हम करेंगे वो ये है के नमाज़ पढ़ेंगे फिर उस के बाद कुर्बानी करेंगे जिसने ऐसा किया उसने हमारी सुन्नत (यानी तरीक़ा) को पा लिया और जिसने पहले ज़िबह कर लिया वो गोश्त है जो उसने पहले से अपने घर वालों के लिए तैयार कर लिया कुर्बानी से उसे कुछ ताल्लुक नहीं अबू बुर्दा रज़िअल्लाहू तआला अन्ह खड़े हुए और ये पहले ही ज़िबह कर चुके थे इस खयाल से के पड़ोस के लोग ग़रीब थे उन्होंने चाहा के उनको गोश्त मिल जाए और अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरे पास बकरी का 6 माहा एक बच्चा है फ़रमाया तुम उसे ज़िबह कर लो और तुम्हारे सिवा किसी के लिए 6 माहा बच्चा किफ़ायत नहीं करेगा । 
📚{ बुख़ारी शरीफ़}

(07) हदीस शरीफ़👇

हुज़ूर ए अक़दस सल्लल्लाहू तआला अलैही वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया के

आज (यानी ईद) के दिन जो काम हम को पहले करना है वो नमाज़ है उसके बाद कुर्बानी करना है जिसने ऐसा किया वो हमारी सुन्नत को पहुंचा और जिसने पहले ज़िबह कर डाला व गोश्त है जो उसने अपने घर वालों के लिए पहले ही से कर लिया निस्क यानी कुर्बानी से उसको कुछ ताल्लुक नहीं। 

📚 {इमाम अहमद} 📚 {बहारे शरीअत, हिस्सा 15}

(08) हदीस शरीफ़👇

इमाम मुस्लिम हज़रते आयशा सिद्दीक़ा रज़िअल्लाहू तआला अन्हा से रावी के हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हुक्म फ़रमाया के

सींग वाला मेंढा लाया जाए जो स्याही में चलता हो और स्याही में बैठता हो और स्याही में नज़र करता हो यानी उसके पांव सियाह हों और पेट सियाह हो और आंखें सियाह हों वो कुर्बानी के लिए हाज़िर किया गया हुज़ूर ने फ़रमाया आयशा छुरी लाओ फिर फरमाया उसी पत्थर पर तेज़ कर लो फिर हुजूर ने छुरी ली और मैंढे को लिटाया और उसे ज़िबह किया फिर फ़रमाया👇

بسم الله اللهم تقبل من محمد و ال محمد و من امتى محمد،

तर्जमा👇

इलाही तू इसको मुहम्मद सल्लल्लाहू तआला अलैही वसल्लम की तरफ़ से और उनकी आल और उम्मत की तरफ़ से क़ुबूल फ़रमा,

📚इमाम मुस्लिम)

(09) हदीस शरीफ़👇

हज़रत जाबिर रज़िअल्लाहु तआला अन्ह से रिवायत की गई के हुज़ूर सल्लल्लाहू तआला अलैही वसल्लम ने ज़िबह के दिन दो मेंढे सींग वाले चित कबरे ख़स्सी किये हुए ज़िबह किये जब उनका मुंह क़िब्ला को किया और ये पढ़ा👇

इन्नी वज्जह्तू वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरस्समावाती वल अर्दा अला मिल्लती इब्राहीमा हनीफ़व वमा अना मिनल मुशरीकीन, इन्ना सलाती व नुसुकी वमह’याया व ममाती लिल्लाही रब्बिल आलमीना ला शरीका लहू व बि ज़ालिका उमिर्तू व अना मिनल मुसलिमीन अल्लाहुम्मा मिन्का व लका अन मुहम्मद बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर

इसको पढ़कर ज़िबह फ़रमाया और एक रिवायत में है के हुज़ूर ने ये फ़रमाया के

इलाही ये मेरी तरफ़ से है और मेरी उम्मत में उसकी तरफ़ से है जिसने क़ुर्बानी नहीं की,

📚 इमाम अहमद) 📚 अबू दाऊद) 📚 इब्ने माजा) 📚 दारमी,

नोट ये दुआ अरबी से हिन्दी टाइपिंग करने में कुछ ग़लती भी हो सकती है लिहाज़ा असल किताब

📚 बहारे शरीअत हिस्सा 15 सफ़ह 130) पर या 📗 अनवारे शरीअत, 📗 क़ानून ए शरीअत, वग़ैरह में देखें,

(10) हदीस शरीफ़👇

इमाम बुखारी व मुस्लिम ने हज़रत अनस रज़िअल्लाहु तआला अन्ह से रिवायत की के रसूलल्लाह सल्लल्लाहू तआला अलैही वसल्लम ने दो मेंढे चित कबरे सींग वालों की क़ुर्बानी की उन्हें अपने दस्ते मुबारक से ज़िबह किया और बिस्मिल्लाहि व अल्लाहु अकबर कहा,

कहते हैं मेंने हुज़ूर को देखा के अपना पांव उनके पहलू पर रखा और बिस्मिल्लाहि व अल्लाहु अकबर कहा,

📚 इमाम बुखारी, 📚 मुस्लिम शरीफ़)

(11) हदीस शरीफ़👇

तिर्मिज़ी में ज़श से मरवी वो कहते हैं मेंने हज़रत अली रज़िअल्लाहू तआला अन्ह को देखा के दो मेंढे की कुर्बानी करते हैं

मेंने कहा ये क्या उन्होंने फ़रमाया के रसूलल्लाह सल्लल्लाहू तआला अलैही वसल्लम ने मुझे वसीयत फ़रमाई के में हुज़ूर की तरफ़ से क़ुर्बानी करूं लिहाज़ा में हुज़ूर की तरफ़ से क़ुर्बानी करता हूं,

📚 तिर्मिज़ी शरीफ़)

(12) हदीस शरीफ़👇

अबू दाऊद व निसाई अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़िअल्लाहू तआला अन्हुमा से रावी के हुज़ूर सल्लल्लाहू तआला अलैही वसल्लम ने फ़रमाया के मुझे योमे अज़्हा का हुक्म दिया गया उस दिन को ख़ुदा ने इस उम्मत के लिए ईद बनाया एक शख़्स ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये बताएं अगर मेरे पास मनीह के सिवा कोई जानवर ना हो तो क्या उसी की क़ुर्बानी करदूं

फ़रमाया नहीं, हां तुम अपने बाल और नाखून तरशवाओ और मूंछें तरशवाओ और मूए ज़ेरे नाफ़ को (नाफ़ के नीचे के बाल) मूंडो इसी में तुम्हारी क़ुर्बानी ख़ुदा के नज़दीक पूरी हो जाएगी, यानी जिसको क़ुर्बानी की तौफ़ीक़ ना हो उसे इन चीजों के करने से क़ुर्बानी का सवाब हासिल हो जाएगा,

नोट-– मनीह उस जानवर को कहते हैं जो दूसरे ने उसे इसलिए दिया है के ये कुछ दिनों उसके दूध वग़ैरह से फ़ायदा उठाए फिर मालिक को वापस कर दे,

📚 बहारे शरीअत हिस्सा 15 सफ़ह 131)

(13) हदीस शरीफ़👇

मुस्लिम तिर्मिज़ी व निसाई व इब्ने माजा, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़िअल्लाहु तआला अन्हा से रावी के हुज़ूर ने फ़रमाया

जिसने ज़िल हिज्जा का चांद देख लिया और उसका इरादा कुर्बानी करने का है तो जब तक कुर्बानी ना कर ले बाल और नाखूनों से ना ले यानी न तरशवाए, (यानी जब तक बाल और नाखून न काटे)

📚 बहारे शरीअत हिस्सा 15 सफ़ह 131)

मतबूआ क़ादरी किताब घर, बरेली शरीफ़,

(14) हदीस शरीफ़👇

तिब्रानी, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़िअल्लाहू तआला अन्ह से रावी के हुज़ूर ने फ़रमाया

क़ुर्बानी में गाय 7, की तरफ़ से और ऊंट 7 की तरफ से है,

📚 तिब्रानी शरीफ़)

(15) हदीस शरीफ़👇

अबू दाऊद व निसाई व इब्ने माजा मुजाशअ् बिन मसऊद रज़िअल्लाहू तआला अन्ह से रावी के हुज़ूर ने फ़रमाया भेड़ का जुज़अ् (6 महीने का बच्चा) साल भर वाली बकरी के काइम मुक़ाम है,

📚 बहारे शरीअत हिस्सा 15 सफ़ह 131) ब हवाला 📚 अबू दाऊद, 📚 निसाई, 📚 इब्ने माजा,क़ुर्बानी का बयान, क़िस्त 3👇

(16) हदीस शरीफ़👇

हज़ूर सल्लल्लाहू तआला अलैही व सल्लम न इरशाद फ़रमाया👇

अफ़ज़ल क़ुर्बानी वो है जो बा एतबारे क़ीमत आला हो और खूब फ़रबा हो,

📚 इमाम अहमद, 📚 बहारे शरीअत हिस्सा 15 सफ़ह 131)

(17) हदीस शरीफ़👇

इब्ने अब्बास रज़िअल्लाहू तआला अन्हुमा से रावी

हुजूर ने रात में कुर्बानी करने से मना फ़रमाया,

📚 तिब्रानी,

(18) हदीस शरीफ़👇

हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैही वसल्लम ने फ़रमाया

चार क़िस्म के जानवर क़ुर्बानी के लिए दुरुस्त नहीं

1, काना जिसका काना पन ज़ाहिर है, और

2, बीमार जिसकी बीमारी ज़ाहिर हो, और

3, लंगड़ा जिसका लंग ज़ाहिर है और

4, ऐसा लाग़र (कमज़ोर) जिसकी हड्डियों में मग़्ज़ ना हो,

📚 इमाम अहमद, 📚 बहारे शरीअत हिस्सा 15, सफ़ह 131) 📚 इमाम मालिक, 📚 तिर्मिज़ी,

📚 अबू दाऊद, निसाई, इब्ने माजा, व दारमी,

(19) हदीस शरीफ़👇

रिवायत है के हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैही वसल्लम ने

कान कटे हुए और सींग टूटे हुए की क़ुर्बानी से मना फ़रमाया,

📚 इमाम अहमद, 📚 इब्ने माजा,

(20) हदीस शरीफ़👇

हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैही वसल्लम ने फ़रमाया के

हम जानवरों के कान और आंखें ग़ौर से देखलें और उसकी क़ुर्बानी ना करें जिसके कान का अगला हिस्सा कटा हो और ना उसकी जिसके कान का पिछला हिस्सा कटा हो ना उसकी जिसका कान फटा हो या कान में सुराख़ हो,

📚 तिर्मिज़ी, 📚 अबू दाऊद, 📚 निसाई, 📚 दारमी,

(21) हदीस शरीफ़👇

इमाम बुख़ारी इब्ने उमर रज़िअल्लाहू तआला अन्हुमा से रावी के हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैही वसल्लम ईदगाह में नहरो ज़िबह फ़रमाते थे,

📚 बहारे शरीअत हिस्सा 15 सफ़ह 132)

इन्शा अल्लाहुर्रहमान इसके बाद क़ुर्बानी के तअल्लुक़ से फ़िक़्ही मसाइल पेश किए जाएंगे.

कुर्बानी कई किस़्म की है गनी और फ़क़ीर दोनों पर वाजिब, फ़क़ीर पर वाजिब हो

ग़नी पर वाजिब ना हो,

ग़नी पर वाजिब हो फ़क़ीर पर वाजिब ना हो,

दोनों पर वाजिब हो उसकी सूरत यह है के कुर्बानी की मन्नत मानी यह कहा के अल्लाह के लिए मुझ पर बकरी या गाय की कुर्बानी करना है या उस बकरी या उस गाय का कुर्बानी करना है,

फ़क़ीर पर वाजिब हो गनी पर ना हो उसकी सूरत यह है

के फ़क़ीर ने कुर्बानी के लिए जानवर खरीदा इस पर उस जानवर की कुर्बानी वाजिब है और गनी अगर खरीदता तो उस खरीदने से कुर्बानी उस पर वाजिब ना होती,

गनी पर वाजिब हो फ़क़ीर पर वाजिब ना हो उसकी सूरत यह है के कुर्बानी का वुजूब ना खरीदने से हो ना मन्नत मानने से बल्के खुदा ने जो उसे जिंदा रखा है उसके शुक्रिया में और हजरत इब्राहिम अस्सलातू वतस्लीम की सुन्नत के अहया में ( यानी सुन्नते इब्राहीमी को क़ायम रखने के लिए) जो कुर्बानी वाजिब है वह सिर्फ गनी पर है

📚आलमगीरी, 📚बहारे शरीअत हिस्सा 15 सफह 132)

(1) मसअला👇

मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं अगर मुसाफिर ने कुर्बानी की यह तत़व्वोअ् (यानी नफ्ल) है और फ़क़ीर ने अगर ना मन्नत मानी हो ना कुर्बानी की नियत से जानवर खरीदा हो उसका कुर्बानी करना भी तत़व्वोअ (यानी नफ़्ल) है

📚आलमगीरी, 📚बहारे शरीअत हिस्सा 15 सफह 132)

(2) मसअला👇

बकरी का मालिक था और उसकी कुर्बानी की नियत कर ली या खरीदने के वक़्त कुर्बानी की नियत ना थी बाद में नियत कर ली तो उस नियत से कुर्बानी वाजिब नहीं होगी,

📚आलमगीरी) 📚बहारे शरीअत)

(3) मसअला👇

कुर्बानी वाजिब होने के शराइत यह हैं 👇

इस्लाम यानी ग़ैर मुस्लिम पर कुर्बानी वाजिब नहीं,

अक़ामत यानी मुक़ीम होना, मुसाफ़िर पर वाजिब नहीं,

तवंगरी यानी मालिके निसाब होना यहां मालदारी से मुराद वही है जिससे सदक़ा ए फ़ित्र वाजिब होता है वह मुराद नहीं जिससे ज़कात वाजिब होती है,

हुर्रियत यानी आज़ाद होना जो, आज़ाद ना हो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं के ग़ुलाम के पास माल ही नहीं लिहाज़ा इबादते मालिया उस पर वाजिब नहीं,

मर्द होना उसके लिए शर्त नहीं औरतों पर वाजिब होती है जिस तरह मर्दो पर वाजिब होती है,

उसके लिए बुलूग़ (यानी बालिग़ होना) शर्त है या नहीं इसमें इख़्तिलाफ़ है और नाबालिग़ पर वाजिब है तो आया खुद उसके माल से कुर्बानी की जाएगी या उसका बाप अपने माल से कुर्बानी करेगा, ज़ाहिरुर्रिवायह यह है के ना खुद नाबालिग़ पर वाजिब है और ना उसकी तरफ़ से उसके बाप पर वाजिब है और इसी पर फ़तवा हैं

📚दुर्रे मुख्तार 📚बहारे शरीअत हिस्सा 15 सफा 132—133)

(4) मसअला👇

मुसाफ़िर पर अगरचे वाजिब नहीं मगर नफ़्ल के तौर पर करे तो कर सकता है सवाब पाएगा, हज करने वाले जो मुसाफ़िर हों उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं और मुक़ीम हों तो वाजिब है जैसे के मक्का शरीफ़ के रहने वाले हज करें तो चूंके यह मुसाफ़िर नहीं उन पर वाजिब होगी

📚दुर्रे मुख्तार,📚रद्दुल मोहतार,

(5) मसअला👇

शराइत का पूरे वक़्त में पाया जाना ज़रूरी नहीं बल्के क़ुर्बानी के लिए जो वक़्त मुक़र्रर है उसके किसी हिस्सा में शराइत का पाया जाना वुजूब के लिए काफ़ी है मसलन एक शख़्स इब्तिदा ए वक़्त क़ुर्बानी में (यानी क़ुर्बानी शुरू होने के वक़्त में) काफ़िर था फिर मुसलमान हो गया और अभी क़ुर्बानी का वक़्त बाक़ी है उसपर क़ुर्बानी वाजिब है जब्के दूसरे शराइत भी पाए जाएं इसी तरह अगर ग़ुलाम था और आज़ाद हो गया उसके लिए भी यही हुक्म है यूंही अव्वल वक़्त में मुसाफ़िर था और असनाए वक़्त में (यानी क़ुर्बानी के वक़्त में) मुक़ीम हो गया उसपर भी क़ुर्बानी वाजिब हो गई या फ़क़ीर था और वक़्त के अंदर मालदार हो गया उसपर भी क़ुर्बानी वाजिब है,

📚 आलमगीरी,

(6) मसअला👇

कुर्बानी वाजिब होने का सबब वक़्त है जब वह वक़्त आया और शराइते वुजूब पाए गए कुर्बानी वाजिब हो गई और उसका रुक्न उन मख़्सूस जानवरों में किसी को कुर्बानी की नियत से ज़िबह करना है, कुर्बानी की नियत से दूसरे जानवर मसलन मुर्गी को ज़िबह करना नाजाइज़ है,

📚 बहारे शरीअत हिस्सा 15, सफ़ह 132—133) बा हवाला 📚 दुर्रे मुख्तार)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker!